Elamu Ehitus OÜ

Innovatiivsed lahendused

Tihedas ettevõtluskonkurentsis on tarvis eristuda teenuse pakutava elamuse ja kaasnevate lisateenuste
poolest. Funktsionaalsetelt omadustelt sarnaseid teenuse pakkujaid on palju, seega soovime omapoolselt tellijale pakkuda emotsionaalseid väärtuseid ja lisaväärtusi, mis teenusega kaasnevad.
Pakume tellijale kliendisõbralikku ja kvaliteetset teenust koos innovatiivsete tehniliste lahendustega energia ja keskonna säästmisel. Oleme alati avatud uute ehitustehnoloogiate ja -materjalide kasutamisele.
Elamu Ehitus peab uudsete lahenduste kasutamisel oluliseks hoonete-rajatiste keskkonnasäästlikkust ja kasutajasõbralikkust.

Parim lahendus

Elamu Ehituse OÜ on loodud eesmärgiga pakkuda tellijale parimat võimalikku lahendust projekteerimisest objekti üleandmiseni. Uued võimalused on muutnud kliendi hinnanguid ja ootusi. Ettevõtetelt oodatakse enam läbipaistvust, soovides täpsemini aru saada, millele raha kulutatakse ja miks. Soovime pakkuda tellijale nutikamaid ja keerukamaid teenuseid, kommunikatsiooni lihtsust ja kiirust ning mugavust teenuse osutamisel.
Pakume ehitusteenust alates unistusest kliendi mõtetes kuni objekti reaalse valmimise ja kasutamiseni.
Objekti planeerimisest projekteerimiseni, projekteerimisest ehitamiseni ja ehitamisest sisekujunduseni.

Hea partner

Tegeleme tellija partnerina projekti juhtimisel projekteerimisest kuni hoone kasutamiseni.
Partnerluse väärtuse loomine ei ole puhtalt pakkuja ülesanne. Selleks, et osutatud teenuse tulemus oleks
väärtuslik ka kliendi jaoks, peab teenuse ostja samuti oma panuse andma. Et saada kvaliteetset ehitusteenust tuleks esmalt selgitada oma soove ja ootusi ning Elamu Ehituse ülesanne on nendest soovidest täpselt aru saada ja vastavalt ka tegutseda, lisades kliendi nägemusele lõpptulemusest ka oma professionaalse kompetentsi sobiva projekti valimise ja teostamise kohta.
Pakume tellijale partnerina paindlikkust, jooksvat ülevaadet tarbitavast teenusest, aitame asjadest lihtsalt ja kiirelt aru saada. Hea partnerina pakume mugavust ise teenuse tarbimise osas reegleid seada just tellijale vajalikul viisil ja määral.